BytSpol
O nás Aktuality Naše služby Pre klientov Linky kontakty.html
  BYTSPOL :: profesionálne služby
Aktuality

Od 1. 3. 2023 sa mení cena vodného a stočného: vodné 1,8708 EUR/m3, stočné 1,7885 EUR/m3, t.j. spolu 3,6593 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 2. 2023 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom (byty), t.j.: fixná zložka 302,51508 EUR/kW, variab.zložka 0,1188336 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 48,8644 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom (byty), t.j.: fixná zložka 327,11508 EUR/kW, variab.zložka 0,1188336 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 50,1537 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici, t.j.: fixná zložka 503,3156 EUR/kW, variab.zložka 0,07224 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 46,4459 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici, t.j.: fixná zložka 323,78196 EUR/kW, variab.zložka 0,07992 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 39,1697 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Banskej Bystrici, t.j.: fixná zložka 258,52452 EUR/kW, variab.zložka 0,07644 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 34,37828 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena elektrickej energie pre SVB vo viacerých položkách. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2023 sa mení cena vodného a stočného: vodné 1,6021 EUR/m3, stočné 1,5772 EUR/m3, t.j. spolu 3,1793 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 10. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom, t.j.: fixná zložka 237,000 EUR/kW, variab.zložka 0,08376 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 35,6881 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 10. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici, t.j.: fixná zložka 434,91588 EUR/kW, variab.zložka 0,06108 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 39,761 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 9. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici, t.j.: fixná zložka 326,5422 EUR/kW, variab.zložka 0,06588 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 35,4147 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 12. 9. 2022 sa mení cena vodného a stočného: vodné 1,5216 EUR/m3, stočné 1,45464 EUR/m3, t.j. spolu 2,97624 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 8. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Banskej Bystrici, t.j.: fixná zložka 249,1638 EUR/kW, variab.zložka 0,05724 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 28,9589 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 6. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom, t.j.: fixná zložka 237,000 EUR/kW, variab.zložka 0,07416 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 33,0214 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 4. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici, t.j.: fixná zložka 434,91588 EUR/kW, variab.zložka 0,05208 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 37,261 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 3. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici, t.j.: fixná zložka 326,5422 EUR/kW, variab.zložka 0,0522 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 31,6144 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žiari nad Hronom, t.j.: fixná zložka 228,861 EUR/kW, variab.zložka 0,06732 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 31,1214 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Kremnici, t.j.: fixná zložka 407,57184 EUR/kW, variab.zložka 0,04524 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 33,9279 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Žarnovici, t.j.: fixná zložka 326,5422 EUR/kW, variab.zložka 0,0498 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 30,9477 EUR/GJ. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena tepla určeného na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody v Banskej Bystrici, t.j.: fixná zložka 249,1638 EUR/kW, variab.zložka 0,05592 EUR/kWh, t.j. pri prepočte na GJ je to cca 28,5922 EUR/GJ. Cena môže byť dodávateľom po skončení roka ešte upravená. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena stočného, cena vodného zostáva pôvodná: vodné 1,4543 EUR/m3, stočné 1,4399 EUR/m3, t.j. spolu 2,8942 EUR/m3. Viac v sekcii "Pre klientov".

Od 1. 1. 2022 sa mení cena elektrickej energie pre SVB vo viacerých položkách. Viac v sekcii "Pre klientov".

Kontakty: Kancelária Žiar nad Hronom - A. Dubčeka 41 (budova ROLVIS), I. poschodie, č. dverí 38, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel./fax: 045 / 672 2201 - 03, Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
 
  Kancelária Kremnica - Dolná 49/21 (budova Polikliniky), vchod oproti Mestskej polícii, 967 01 Kremnica
Mobil: 0918 487 731, bytspol@bytspol.sk, www.bytspol.sk
Copyright © 1996 - 2013 www.bytspol.sk | Všetky práva vyhradené. | Web design by